Με επιτόκιο μεγαλύτερο της αγοράς θα τοκίζονται οι καθυστερημένες εισφορές

Με επιτόκιο μεγαλύτερο της αγοράς θα τοκίζονται οι καθυστερημένες εισφορές
Αλλαγές στον τρόπο συλλογής εσόδων των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ προωθεί το υπουργείο Εργασίας και προς τον σκοπό αυτό με απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Γ. Βρούτση συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να καταρτίσει τις σχετικές προτάσεις.

Η εν λόγω επιτροπή έχει επιφορτιστεί με το έργο της ενοποίησης των καθυστερούμενων οφειλών που προέρχονται από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και τη δημιουργία νέου πλαισίου ποινών και επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα μάλιστα με το υπουργείο Εργασίας, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει πως σε περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται με καθυστέρηση θα επιβάλλεται χρηματική ποινή με επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό που τοκίζουν οι τράπεζες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η επιτροπή θα υποβάλλει προτάσεις στον Γ. Βρούτση για την αντιμετώπιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, αλλά και μεθόδους προσδιορισμού των οφειλών που είναι δυνατόν να εισπραχθούν προκειμένου να μεταφερθούν σε έναν νέο ενιαίο εισπρακτικό φορέα.

Σημειώνεται πως η τρόικα έχει ζητήσει την προσωρινή μεταφορά της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Αξιολόγηση