ΤΑΙΠΕΔ: Νέος διαγωνισμός για την έκταση στο Αφάντου της Ρόδου

ΤΑΙΠΕΔ: Νέος διαγωνισμός για την έκταση στο Αφάντου της Ρόδου
Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αποφάσισε την ακύρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου, στη Ρόδο, καθώς και την έναρξη διαδικασιών για την προκήρυξη νέου σύντομου διαγωνισμού.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, και τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), διαπίστωσε ότι προκρίνονται:

1) Η κατά προτεραιότητα αξιοποίηση του βορείου τμήματος του ακινήτου (Golf Αφάντου) και

2) η έμφαση από το ΕΣΧΑΔΑ στη γενική χρήση «Τουρισμός - Αναψυχή» και στις επιμέρους αναπτύξεις που αυτή επιτρέπει, ως αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά βέλτιστη επιλογή.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω καθώς και σειρά άλλων παρατηρήσεων και αποσκοπώντας παράλληλα στη μεγιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, αποφάσισε την ακύρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει των όρων 6.3 της από 20.03.2012 πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 8.1 της από 14.11.2012 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση του ακινήτου, και την έναρξη διαδικασιών για την προκήρυξη νέου σύντομου διαγωνισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αξιολόγηση