Μείωση 51,2% κατέγραψε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Μείωση 51,2% κατέγραψε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
Μείωση 51,2% ή 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ. Το Μάρτιο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, κατά 952 εκατ. ευρώ (ή 42,5%) μικρότερο από εκείνο του Μαρτίου του 2012.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η μείωση κατά 51,2% του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του 2013 αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση τόσο του εμπορικού ελλείμματος κατά 1,35 δισ. ευρώ όσο και του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 806 εκατ. ευρώ, με παράλληλη άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 324 εκατ. ευρώ), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 16 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 449 εκατ. ευρώ (ή 18,9%), των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 57 εκατ. ευρώ (ή 15,9%) και των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 844 εκατ. ευρώ (ή 26,8%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,6%.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο τρίμηνο οφείλεται στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, κυρίως, η οποία αντιστάθμισε τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες. Παρά το ότι οι αφίξεις στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου ήταν αυξημένες κατά 4,6%, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 20,9%, με αποτέλεσμα την καταγραφή πλεονάσματος 66 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 806 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI). Το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 324 εκατ. ευρώ από ό,τι το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καταγραφή καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων ύψους 244 εκατ. ευρώ (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) έναντι καθαρών πληρωμών ύψους 51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (αυξήθηκαν μόνο κατά 29 εκατ. ευρώ).

Το πρώτο τρίμηνο του 2013 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ, κατά 39 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 2,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, κατά 363 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι το πρώτο τρίμηνο του 2012, γεγονός που οφείλεται στην προαναφερθείσα εξέλιξη των τρεχουσών μεταβιβάσεων από την ΕΕ.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου -Μαρτίου του 2013 το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εν λόγω ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε μόλις 1,25 δισ. ευρώ, έναντι 3,76 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 66,6%, δηλαδή με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Αξιολόγηση