Πτώση παραγωγής ασφαλίστρων 13,2%

Πτώση παραγωγής ασφαλίστρων 13,2%
Πτώση 13,2% σημείωσε η παραγωγή ασφαλίστρων στο α΄ τρίμηνο του 2013 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ειδικότερα, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων για το α΄ τρίμηνο του 2013 έφτασε το 1,02 δισ. ευρώ έναντι 1,175 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αναλύεται σε 40,1% στις ασφαλίσεις Ζωής και σε 59,9% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τη μεγαλύτερη μείωση στο αναφερόμενο διάστημα σημείωσαν οι ασφαλίσεις Ζωής, καθώς τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 409,23 εκατ. ευρώ έναντι 535,39 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2012, παρουσιάζοντας πτώση 23,6%.

Από τον κλάδο ζημιών, τη μεγαλύτερη υποχώρηση εμφάνισαν τα ασφάλιστρα χερσαίων οχημάτων (-11%), ενώ αντίθετα τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα ασφάλιστρα για λοιπές ζημιές αγαθών (20,3%).

Σημειώνεται ότι στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωσαν το 95,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 92,5%).

Αξιολόγηση