Το Δημόσιο αποπλήρωσε ομόλογα ύψους 5,6 δισ. ευρώ

 Το Δημόσιο αποπλήρωσε ομόλογα ύψους 5,6 δισ. ευρώ
Τα "ακούρευτα" ελληνικά ομόλογα, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, τα οποία κατείχε κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποπληρώθηκαν από το Δημόσιο καθώς έληγαν σήμερα.

Για την αποπληρωμή χρησιμοποιήθηκαν τόσο η δόση των 4,2 δισ. ευρώ (από την ευρωζώνη), όσο και ταμειακά διαθέσιμα του κράτους, τα οποία υπήρξαν λόγω της «χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού», σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών.

Αξιολόγηση