Περίπου 117.382 φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια

Περίπου 117.382 φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια
Αν και το μνημόνιο προβλέπει πως για να εκταμιευθούν τα 4,8 δισ. ευρώ της δόσης του τρίτου τριμήνου 2013 θα πρέπει μεταξύ άλλων να υπάρξει μείωση του αριθμού των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά 80%, αυτό μοιάζει ανέφικτο.

Σημειώνεται πως συνολικά από 14 δισ. ευρώ φόρων που έχουν επιδικασθεί στα ελληνικά δικαστήρια έχουν εισπραχθεί μόλις 688 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 4,91% του συνόλου.

Το υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε στοιχεία για τις φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια.

Στο πρωτοδικείο εκκρεμούν 106.672 υποθέσεις, στο εφετείο 9.410 υποθέσεις και στο Συμβούλιο της Επικρατείας 1.300 υποθέσεις. Συνολικά οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονται σε 117.382.

Από αυτές 41.806 αφορούν σε υποθέσεις αξίας έως 150.000 ευρώ εκάστη, 2.080 υποθέσεις είναι αξίας άνω των 150.000 ευρώ εκάστη, 1.976 υποθέσεις αξίας άνω των 300.000 ευρώ εκάστη και 959 υποθέσεις είναι αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ εκάστη. Συνολικά οι 46.821 αυτές υποθέσεις αντιστοιχούν σε αξία 8,34 δισ. ευρώ.

Συνολικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 υποβλήθηκαν 879 προσφυγές. Οι 818 στο πρωτοδικείο, οι 56 στο εφετείο και 5 στο ΣτΕ. Από αυτές τις υποθέσεις οι 473 ήταν συνολικής αξίας 128 εκατ. ευρώ περίπου. Μάλιστα, 19 υποθέσεις από τις 879 ήταν αξίας 93 εκατ. ευρώ.

Αξιολόγηση