Μπορούμε να καταργήσουμε τα τεκμήρια διαβίωσης

Μπορούμε να καταργήσουμε τα τεκμήρια διαβίωσης
Το ενδεχόμενο της κατάργησης των τεκμηρίων διαβίωσης στο μέλλον είναι δυνατό, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας, Γιώργο Μαυραγάνη.

Ο κ. Μαυραγάνης μιλώντας στο Πρώτο Θέμα εκτίμησε πως οι φετινές φορολογικές δηλώσεις όπου θα γίνει η αναφορά όλων των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων αποτελεί το βασικό κορμό του Περιουσιολογίου, που είναι υπό διαμόρφωση και η κατάρτιση του οποίου θα δώσει στο μέλλον τη δυνατότητα κατάργησης των τεκμηρίων.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο Πρώτο Θέμα, οι οριστικές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα διαμορφωθούν με τη δημιουργία της Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων και δεν αποκλείει μείωση τους.

Όσον αφορά στους καταθέτες του εξωτερικού και όσους δεν μπορούν να αιτιολογήσουν βάσει εισοδήματος τις καταθέσεις που διατηρούν, ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει οι έλεγχοι και έχουν σταλεί ειδοποιητήρια για την περίοδο 2009-2011 και αναμένει αποτελέσματα και για το 2012, μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

Αξιολόγηση