Μείωση 3,7% στη δύναμη του ελληνικού στόλου

Μείωση 3,7% στη δύναμη του ελληνικού στόλου
H δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το Μάρτιο του 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Μαρτίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,7% έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το ίδιο διάστημα σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Αξιολόγηση