Στο φως η απόρρητη έκθεση της τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο φως η απόρρητη έκθεση της τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τέσσερα τρωτά σημεία στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, εντοπίζει η τρόικα στην εμπιστευτική της έκθεση για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο.

Η εμπιστευτική έκθεση, την οποία φέρνουν σήμερα στο φως της δημοσιότητας το stockwatck, συνοψίζει τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι οίκοι Moneyval και Deloitte.

Η Moneyval προχωρά στη σημαντική αναθεώρηση της προηγούμενης θετικότερης αξιολόγησής της για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, ενώ από τβην πλευρά της η Deloitte στηρίζει τις δικές της, πιο αυστηρές επισημάνσεις, στη δειγματοληπτική εξέταση 390 πελατών σε έξι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που κατέχουν το 15% των δανείων και το 10% των καταθέσεων στους εν λόγω οργανισμούς.

Κενό στο due diligence των πελατών

Το πρώτο κενό που εντοπίζουν οι Moneyval και Deloitte αφορά το due diligence των πελατών, καθώς οι τράπεζες δεν γνωρίζουν καλά τους πελάτες τους.

Στο 70% των πιο περίπλοκων περιπτώσεων που εξετάστηκαν υπάρχουν nominee μέτοχοι και κατά μέσον όρο, τρία επίπεδα μεταξύ του πελάτη και του τελικού δικαιούχου ενός λογαριασμό. Η ταυτότητα του τελικού δικαιούχου εντοπίζεται με ανεξάρτητη πηγή μόνο σε 9% αυτών των περιπτώσεων.

Στην ίδια κατηγορία κενών η τρόικα καταγράφει το πρόβλημα που παρουσιάζεται από ελλιπή γνώση του κινδύνου του πελάτη, ιδίως για πρόσωπα με πολιτική διασύνδεση, που αποτελούν το 10% του δείγματος.

Σημειώνεται επίσης ότι οι τράπεζες δεν ανανεώνουν τακτικά τις πληροφορίες που έχουν για το προφίλ κινδύνου του πελάτη, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να γίνουν έρευνες για πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Μεγάλη η εξάρτηση από τους introducers

Το δεύτερο σημείο αφορά τη μεγάλη εξάρτηση των τραπεζών στους introducers για το due diligence των πελατών, που περιορίζει τη συλλογή επαρκών στοιχείων για τους πελάτες. Αυτό γίνεται ακόμα και στις περιπτώσεις πολύπλοκων και όχι τόσο διαφανών εταιρικών δομών.

Προβλήματα με τον έφορο εταιρειών

Το τρίτο τρωτό σημείο που εντοπίζει η Τρόικα, είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στον έφορο εταιρειών, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλαγών στις εταιρικές δομές που εκκρεμούν, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η διερεύνηση υποθέσεων.

Οι τράπεζες δεν κατήγγειλαν σημαντικό αριθμό ύποπτων συναλλαγών

Στο τέταρτο σημείο, η Τρόικα επισημαίνει ότι οι τράπεζες δεν κατήγγειλαν σημαντικό αριθμό ύποπτων συναλλαγών στις αρχές, περιλαμβανομένων και πολύ ξεκάθαρων περιπτώσεων.

Αξιολόγηση