«Ψαλίδι» στις προσδοκίες επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

«Ψαλίδι» στις προσδοκίες επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Περιορίζει δραματικά τις προσδοκίες για την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ο ευρωπαίος επίτροπος Aνταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια.

Απαντώντας σε επερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή. δήλωσε ότι, αν η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει ενισχύσεις, ύψους 310 εκατ. ευρώ. ώστε να επιτραπεί ξανά η ανάληψη εμπορικής δραστηριότητας από τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, η ενδεδειγμένη λύση θα είναι η εκκαθάριση της εταιρείας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως υποστηρίζει, θα ενδιαφέρονταν νέοι επενδυτές να αναλάβουν την τύχη των Ναυπηγείων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, το 2008, η Ελλάδα έπρεπε να ανακτήσει από τα Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) την παράνομη ενίσχυση που είχε προηγουμένως χορηγηθεί.

Το 2010 η Κομισιόν (με βάση το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ) είχε αποδεχθεί μια περιορισμένη ανάκτηση, με αντάλλαγμα μια σειρά δεσμεύσεων που προσφέρθηκαν από την Ελλάδα (και ιδίως την απαγόρευση των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων για 15 χρόνια, την πώληση των μη στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων, που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, και την επιστροφή στο Δημόσιο των εκτάσεων που της είχαν παραχωρηθεί).

Στις 28 Ιουνίου 2012 (υπόθεση C-485/10, Επιτροπή κατά Ελλάδας) το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της Συνθήκης με τη μη εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης της 2ας Ιουλίου 2008.

Αξιολόγηση