Σε επαναγορά ομολόγων αξίας έως 321 εκατ. ευρώ προχωρά η Πειραιώς

Σε επαναγορά ομολόγων αξίας έως 321 εκατ. ευρώ προχωρά η Πειραιώς
Σε πρόταση επαναγοράς ομολόγων της έναντι μετρητών προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της τράπεζας, συνολικού ύψους 321 εκατ. ευρώ.

Στόχος, η ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, με αύξηση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς έως και 156 εκατ. ευρώ.

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης αναμένεται να διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου 2013.

Ειδικότερα η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει:

«H Tράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε Πρόταση Επαναγοράς Ομολόγων της έναντι μετρητών. Η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της Τράπεζας συνολικού ύψους €321 εκατ.»

» Οι Barclays Bank PLC, BNP Paribas και η Deutsche Bank ενεργούν ως διαχειριστές της πρότασης.»

» Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, με αύξηση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς έως και €156 εκατ.»

» Στους επενδυτές, παρέχεται η δυνατότητα ρευστοποίησης των θέσεών τους με τιμές σημαντικά αυξημένες έναντι της δευτερογενούς αγοράς.»

» Oι επενδυτές μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για την πρόταση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbankgroup.com)»

» Η περίοδος αποδοχής της πρότασης αναμένεται να διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου 2013».

Αξιολόγηση