Μείωση 7,8% στις εξαγωγές το Μάρτιο

Μείωση 7,8% στις εξαγωγές το Μάρτιο
Τις εκτιμήσεις της για τη συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων και των εξαγωγών - αποστολών για το Μάρτιο ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων το Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.654,6 εκατ. ευρώ έναντι 5.188,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 29,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών το Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.074,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.250,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013 παρουσίασε αύξηση 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012.

Αξιολόγηση