ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 300 εκ.

ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 300 εκ.
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Μαΐου 2013, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 97,920.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Παρασκευή 10 Μαΐου 2013.

Αξιολόγηση