ΟΠΑΔ: Διαγράφηκαν 37.327 βιβλιάρια ασφαλισμένων

ΟΠΑΔ: Διαγράφηκαν 37.327 βιβλιάρια ασφαλισμένων
Συνολικά 37.327 βιβλιάρια ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ (Δημόσιο) έχουν διαγραφεί στο πλαίσιο της απογραφής των ασφαλισμένων, υποστηρίζει ο Οργανισμός. Σημειώνεται ότι η διαδικασία προχωρά με βραδείς ρυθμούς και τεράστια ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους που καλούνται να περιμένουν επί ώρες προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΔ, η θεώρηση των βιβλιαρίων των εν ενεργεία υπαλλήλων, ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013 γίνεται από τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών, όπου εργάζονται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Φέτος, πέραν της θεώρησης των βιβλιαρίων γίνεται και ηλεκτρονική απογραφή των ασφαλισμένων. Οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες των Υπηρεσιών θεωρούν τα βιβλιάρια των υπαλλήλων τους και των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων η θεώρηση δεν απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών εγγράφων (πχ πιστοποιητικά σπουδών, ληξιαρχικές πράξεις, Ε1 κοκ). Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η Απογραφή/Θεώρηση γίνεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

Το πλήθος των ασφαλισμένων που οφείλει να προσέλθει στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Αττικής, Πειραιώς και Νήσων) αφορά σε θεωρήσεις βιβλιαρίων έμμεσων μελών των εν ενεργεία ασφαλισμένων ή συνταξιούχων της Περιφέρειας Αττικής, για τα οποία απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (ενήλικα τέκνα που δικαιούνται ασφάλισης, σύζυζοι κλπ).

Το πλήθος των υπόχρεων στην Περιφέρεια Αττικής εξυπηρετείται από ένα μόνο κατάστημα, αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπου και παρατηρούνται τα φαινόμενα ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, εφόσον είναι και το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης για μεγάλο πλήθος υπόχρεων, αναφέρει ο ΟΠΑΔ.

Συμπληρώνει πως οι λύσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι α) η ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με το αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Απογραφής προσωπικό, β) η συνεργασία του ΟΠΑΔ με τα ΚΕΠ, ώστε μέρος των υπόχρεων να εξυπηρετηθεί από αυτά και γ) η δημιουργία δύο νέων περιφερειακών υπηρεσιών στον Πειραιά και την Αγ. Παρασκευή. Όπως παραδέχεται, είναι σαφές ότι το πλήθος των ασφαλισμένων που υποχρεούται να προσέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία με δυσκολία μπορεί να εξυπηρετηθεί από το ένα και μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης για Αττική, Πειραιά και Νήσους.

Αξιολόγηση