Υποχωρεί η ύφεση στην ακτοπλοΐα

Υποχωρεί η ύφεση στην ακτοπλοΐα
Σε ένα καλύτερο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ελπίζει η ακτοπλοΐα λόγω Πάσχα, λόγω του μειωμένου κόστους καυσίμων και των θεσμικών αλλαγών που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων στις γραμμές της Αδριατικής.

Το γεγονός ότι φέτος το Πάσχα γιορτάστηκε πιο αργά (πέρυσι ήταν στις 15 Απριλίου) έστειλε περισσότερους επισκέπτες στα νησιά με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβατικής και μεταφορικής κίνησης, γεγονός που σημαίνει αυξημένα έσοδα για τις εταιρείες. Θετικά είναι τα μηνύματα και από τις τιμές των καυσίμων οι οποίες στην τρέχουσασυγκυρία εμφανίζονται κατά 20% χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο που σημαίνει μεγάλη ανάσα στα κόστη των εταιρειών.

Τέλος, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίσθηκαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κυρίως αυτές που αφορούν στην οργανική σύνθεση των πλοίων στις γραμμές της Αδριατικής, που θα επιφέρουν περαιτέρω μείωση του κόστους για όσες ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», τα πρώτα αιτήματα για νέες οργανικές συνθέσεις στα πλοία της Αδριατικής έχουν φτάσει στο ΥΝΑ. Σε ό,τι φορά τις οργανικές συνθέσεις των πληρωμάτων στις διεθνείς γραμμές, ο νόμος 4150/2013 με τίτλο «Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις, στο άρθρο 11 Ρυθμίσεις Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973) - Επιτροπές Κωδικοποίησης» και πιο συγκεκριμένα η παρ. 5β αναφέρει ότι «Στο άρθρο 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

Ομοίως, κατ' εξαίρεση, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου που εκτελεί πλόες:

α) Μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής.

β) Δρομολογιακούς μεταξύ ελληνικών λιμένων συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα προορισμού έως και 30 ν.μ. και είναι κλειστού τύπου.

γ) Μεταξύ ελληνικών λιμένων ή μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, όταν αυτό εμπίπτει στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Η οργανική σύνθεση για την ως άνω περίπτωση α΄ διαμορφώνεται με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλοίου, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4078/2012 (Α΄ 179)».

Αξιολόγηση