Θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης

 Θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 29.298 θέσεις εργασίας προκύπτει τον Απρίλιο, βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η αύξηση αυτή είναι υπερδιπλάσια της αύξησης κατά 14.435 θέσεις εργασίας τον αντίστοιχο μήνα το 2012 και κατά 8.950 τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2013).

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο καταγράφηκαν 89.779 αναγγελίες πρόσληψης, 18.078 απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου), 20.843 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 21.560 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το θετικό ισοζύγιο του Απριλίου προήλθε κατά βάση από το μεγάλο αριθμό νέων αναγγελιών πρόσληψης (89.779 προσλήψεις), σημαντικά υψηλότερο των αντίστοιχων προσλήψεων του περσινού Απριλίου (65.306 προσλήψεις).

Σε επίπεδο διμήνου (Μάρτιος και Απρίλιος 2013), σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το καθαρό ισοζύγιο ανήλθε στις +38.248 θέσεις εργασίας, έναντι μόλις +6.871 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (Μάρτιος και Απρίλιος 2012).

Σε επίπεδο τετραμήνου (Ιανουάριος – Απρίλιος 2013), το καθαρό ισοζύγιο είναι θετικό κατά +20.460 θέσεις εργασίας, έναντι μείωσης κατά -32.691 θέσεις εργασίας το αντίστοιχο περσινό διάστημα (Ιανουάριος - Απρίλιος 2012).

Υπενθυμίζεται ότι το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από 1.3.2013 καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αποτυπώνοντας σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε περιοχή της χώρας κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι τα συγκριτικά στοιχεία με παρελθόντα έτη πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη καθώς μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013 η καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνονταν χειρόγραφα.

Αξιολόγηση