Διαβουλεύσεις για προστασία και των μεγαλοκαταθετών από χρεοκοπία τραπεζών

Διαβουλεύσεις για προστασία και των μεγαλοκαταθετών από χρεοκοπία τραπεζών
Τη δυνατότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύουν και τους μεγάλους καταθέτες από ενδεχόμενο «κούρεμα» σε περίπτωση χρεοκοπίας κάποιας τράπεζας, προβλέπει πρόταση που συζητείται στην ΕΕ και είναι σε γνώση του Reuters.

Η πρόταση έχει υποβληθεί, καθώς οι χώρες - μέλη ολοκληρώνουν ένα νέο σχέδιο νόμου της ΕΕ, το οποίο μπορεί να καταστήσει το «κούρεμα» των μεγάλων καταθετών μόνιμο χαρακτηριστικό σε μελλοντικές τραπεζικές κρίσεις.

Στο έγγραφο, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία της συμμετοχής των αποταμιευτών (bail in) και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση προβληματικών τραπεζών, οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών αναφέρουν ότι θα ήταν συνετό οι καταθέτες να τεθούν μετά τους ομολογιούχους κατά τον επιμερισμό των ζημιών μίας χρεοκοπημένης τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι οι καταθέτες πρέπει να είναι οι έσχατοι, οι οποίοι θα υποστούν ζημιές.

Οι μικροί αποταμιευτές, με καταθέσεις μικρότερες από 100.000 ευρώ, θα προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Οι αξιωματούχοι, όμως, εγείρουν επίσης τη δυνατότητα να επιτρέπεται η εξαίρεση από την επιβολή ζημιών και των μεγαλύτερων καταθετών σε εθνικό επίπεδο.

Με την επίτευξη ενός τέτοιου συμβιβασμού, οι αξιωματούχοι ελπίζουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μετά από μία κακότεχνη προσπάθεια επιβολής ζημιών στους καταθέτες στην Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υποστηρίζουν την ευνοϊκότερη μεταχείριση των μεγάλων καταθετών στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ένα νέο καθεστώς για τις τράπεζες που χρεοκοπούν, το οποίο μπορεί να αρχίσει να ισχύει το 2015.

Η Ιρλανδία, η οποία έχει την προεδρία της ΕΕ αυτή την περίοδο, πιέζει επίσης για τέτοιες παραχωρήσεις εν όψει της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ τον Μάιο.

Πριν από κάθε χαλάρωση των διατάξεων της νομοθεσίας, ωστόσο, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες θα χρειασθεί να πείσουν τη Γερμανία, η οποία παραμένει επιφυλακτική στο να κάνει τέτοιες παραχωρήσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο που μετέχει στις σχετικές συζητήσεις.

Αξιολόγηση