Νέο ρεκόρ για την ανεργία στην ευρωζώνη

Νέο ρεκόρ για την ανεργία στην ευρωζώνη
Σε νέο ρεκόρ εκτοξεύθηκε η ανεργία στην ευρωζώνη το Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, η ανεργία εκτοξεύθηκε σε νέο ρεκόρ στην ευρωζώνη το Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat αναρριχήθηκε στο 12,1% απο 12% τον προηγούμενο μήνα. Το Μάρτιο του 2012 η ανεργία στην ευρωζώνη περιοριζόταν στο 11%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό της ανεργίας έμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση, στο 10,9%. Πριν από δώδεκα μήνες ωστόσο, το ποσοστό της ανεργίας στην ΕΕ περιοριζόταν στο 10,3%.

Αξιολόγηση