Πριν το Σεπτέμβρη η ολοκλήρωση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών

Πριν το Σεπτέμβρη η ολοκλήρωση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών
Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα ενεργοποιήσει έως τον Σεπτέμβριο 2013 η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εποπτικών αρχών σε περιπτώσεις διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρους χρήματος.

Θα πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεννόησης μεταξύ των τραπεζών και των αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρους χρήματος.

Μέσω του συστήματος αυτού θα ανταλλάσσονται συγκεκριμένα στοιχεία καταθετών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες και όχι το σύνολο των στοιχείων των καταθετών.

Μέσω του τραπεζικού μητρώου θα αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια που παρατηρούνται σήμερα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Με βάση τις διαδικασίες που εφαρμόζονται τώρα, για να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερων των έξι μηνών.

Μέσω του μητρώου οι φοροελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι υπάλληλοι που θα ασχοληθούν με την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών θα είναι πιστοποιημένοι λήπτες πληροφοριών, θα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για να μπαίνουν απευθείας στα αρχεία των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηλεκτρονικό μητρώο, θα καταχωρούνται ο αριθμός του λογαριασμού, η ημερομηνία ανοίγματος αυτού και οι κινήσεις, τα στοιχεία των κατόχων των λογαριασμών και των λοιπών συμβεβλημένων προσώπων. Το μητρώο θα ανατροφοδοτείται με στοιχεία καθημερινά.

Αξιολόγηση