Μείωση 1,5% στον πληθωρισμό χονδρικής το Μάρτιο

Μείωση 1,5% στον πληθωρισμό χονδρικής το Μάρτιο
Μείωση της τάξεως του 1,5% σημείωσε το Μάρτιο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (πληθωρισμός χονδρικής), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Μ. Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ και με τα οποία επιβεβαιώνεται ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά αποπληθωρισμού.

Η πορεία του δείκτη τιμών παραγωγού, σε μεγάλο βαθμό, δείχνει και την εξέλιξη που θα έχει τους επόμενους μήνες ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ).

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο μήνα, ο ΔΤΚ πέρασε σε αρνητικό έδαφος (-0,2%), για πρώτη φορά από το 1968.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του µηνός Μαρτίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, παρουσίασε µείωση 1,5%, έναντι αύξησης 6,4% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Μάρτιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, παρουσίασε µείωση 1,1%, έναντι αύξησης 1,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 7,4%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Αξιολόγηση