Το αργότερο έως τη Μ. Τετάρτη το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα

Το αργότερο έως τη Μ. Τετάρτη το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα
Το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα το Δώρο του Πάσχα.

Από τον νόμο η καταβολή του Δώρου του Πάσχα, δίνεται στους εργαζόμενους το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη και ο μισθός ή το ημερομίσθιο υπολογισμού είναι αυτό που ο εργαζόμενος είχε 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Η καταβολή του Δώρου Πάσχα απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη.

Η καθυστερημένη καταβολή του δώρου Πάσχα ή η καθυστέρηση του θεωρείτε παράνομη και επισύρει ποινή φυλάκισης . Ο μη συνεπής δε εργοδότης υπόκαιτε στην διαδικασία του αυτόφωρου.

Αξιολόγηση