Σε πτωτική πορεία και το 2011 οι δαπάνες υγείας, επιβεβαιώνει η ΕΛΣΤΑΤ

Σε πτωτική πορεία και το 2011 οι δαπάνες υγείας, επιβεβαιώνει η ΕΛΣΤΑΤ
Νέα μείωση κατά 12,4% σημείωσαν το 2011, σε σχέση με το 2010, οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας, ενώ περιορισμός κατά 12,2% είχε καταγραφεί το 2010 σε σύγκριση με το 2009.

Παράλληλα, η συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική τρέχουσα δαπάνη, περιορίστηκε από 69,5% το 2009 σε 65,9% το 2011.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για τις δαπάνες υγείας σε εθνικό επίπεδο, με βάση το σύστημα λογαριασμών υγείας του ΟΟΣΑ, που δημοσιοποιεί για πρώτη φορά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,6% το 2010 έναντι του 2009 και περαιτέρω μείωση κατά 4,4% το 2011 ως προς το 2010.

Ως αποτέλεσμα, η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας (ως προς το ΑΕΠ), διαμορφώθηκε σε 10% το 2009, σε 9,4% το 2010 και σε 9% του ΑΕΠ το 2011.

Αξιολόγηση