Αμοιβή 350 ευρώ την ημέρα για εκπαιδευτές της Task Force

Αμοιβή 350 ευρώ την ημέρα για εκπαιδευτές της Task Force
Στα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης παραπέμπει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ για απαντήσεις αναφορικά με το κόστος της παρουσίας της Task Force στην Ελλάδα και το κόστος των σεμιναρίων από μέλη της.

Με έγγραφο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ Γιώργου Γιαννούση, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, επισημαίνεται ότι «η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece) που άρχισε τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο του 2011, έχει αποστολή να εντοπίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Επιδιώκει επίσης να επιταχύνει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης».

Ο κ. Γιαννούσης επικαλείται τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2011 σύμφωνα με την οποία «τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους απαιτούμενους πόρους για την παροχή έκτακτης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της».

«Η Ομάδα Δράσης αναφέρεται στον πρόεδρο της Επιτροπής και τελεί υπό την πολιτική καθοδήγηση του αντιπροέδρου Όλι Ρεν», σημειώνει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και θυμίζει ότι «ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις επί της προόδου στις ελληνικές αρχές και στην Επιτροπή». Προσθέτει δε ότι «η Ομάδα Δράσης περιλαμβάνει 45 περίπου άτομα και βάση της έχει τις Βρυξέλλες και την Αθήνα».

Αξιολόγηση