Αντιδράσεις για τις αλλαγές στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Αντιδράσεις για τις αλλαγές στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Συνάντηση με τους εκπροσώπους υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) έχει στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Γ. Στουρνάρας.

Με απόφασή τους οι εργαζόμενοι στη ΓΓΠΣ, σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, αποφάσισαν προκήρυξη απεργιών για τις 23,26 και 29 Απριλίου και κλιμάκωση στη συνέχεια, αντιδρώντας στη διάσπαση και υποβάθμιση της υπηρεσίας τους, αλλά και τις σχεδιαζόμενες απολύσεις εργαζομένων.

Οι υπάλληλοι της ΓΓΠΣ θεωρούν πως η υπαγωγή τους στην Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Εσόδων αποτελεί υποβάθμιση για την υπηρεσία δεδομένου ότι δεν θα είναι πλέον εφικτή η συγκέντρωση όλων των πρωτογενών οικονομικών δεδομένων σε ένα και μόνο σημείο και ζητούν το διορισμό Γενικού Γραμματέα.

Αξιολόγηση