ΕΚΤ: Μειωμένη ζήτηση για δάνεια το πρώτο 4μηνο

ΕΚΤ: Μειωμένη ζήτηση για δάνεια το πρώτο 4μηνο
Η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη υποχώρησε τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, ενώ οι τράπεζες βλέπουν περαιτέρω υποχώρηση το β' τρίμηνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στην τελευταία της τριμηνιαία έκθεση για τον τραπεζικό δανεισμό, η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι τράπεζες έβαλαν αυστηρότερους όρους για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω αυστηροποίηση των όρων παροχής δανείων τους επόμενους μήνες, αν και οι όροι χρηματοδότησης των τραπεζών έχουν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΚΤ.

Το ρίσκο των δανειοληπτών και η μακροοικονομική αβεβαιότητα παραμένουν οι βασικές ανησυχίες των τραπεζών της ευρωζώνης, σε ότι αφορά τον καθορισμό της πολιτικής τους για τα δάνεια, σημειώνεται στην έκθεση.

Κατά την ΕΚΤ, ένα καθαρό 7% των τραπεζών της ευρωζώνης που συμμετείχαν στην έρευνα, αυστηροποίησαν τα κριτήρια σε ότι αφορά τον δανεισμό των επιχειρήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο, ποσοστό χαμηλότερο από το καθαρό 13% των τραπεζών κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Αξιολόγηση