Πρωτογενές πλεόνασμα 520 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 520 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο
Έλλειμμα ύψους 1,354 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο παρουσιάζουν τα στοιχεία εκτέλεσής του, τα οποία δείχνουν επίσης επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 520 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα (έναντι ελλείμματος 334 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τους φόρους κατανάλωσης και τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, υψηλότερα του στόχου τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας και τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,354 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 7,279 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 4,185 δισ. ευρώ. Αντίθετα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 520 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 334 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,338 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.338 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 985 εκατ. ευρώ ή 8,7% έναντι του τριμηνιαίου στόχου 2013 (11.353 εκατ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 10.724 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 161 εκατ. ευρώ ή 1,5%, έναντι του στόχου (10.563 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 217 εκατ. ευρώ ή 6,1%, εκ των οποίων 126 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,

β) οι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο ΕΦΚ καπνού, κατά 144 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ καπνού αν και εξακολουθούν να είναι μειωμένες φαίνεται να ανακάμπτουν σταδιακά και η απόκλιση από το στόχο έχει περιοριστεί στο 19,8% έναντι 33,2% του πρώτου διμήνου.

γ) ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους περιουσίας, κατά 101 εκατ. ευρώ ή 16,6%,

β) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 98 εκατ. ευρώ ή 74,5%, κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών ΦΠΑ,

γ) άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 40 εκατ. ευρώ ή 3,9%, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 213 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 570 εκατ. ευρώ που διατέθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1.614 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 824 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (790 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στις αυξημένες εισροές από την Ε.Ε. για αιτήσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 13.692 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.846 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (15.538 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.175 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.090 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 6.417 εκατ. ή σε ποσοστό 32,7%. Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 1.397 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.071 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 73% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει, τέλος, στην ανακοίνωση ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο PSI το α' τρίμηνο του 2012.

Αξιολόγηση