Τριμερής με Αλβανία-Ιταλία για TAP

Τριμερής με Αλβανία-Ιταλία για TAP
Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας ανακοίνωσαν την καθιέρωση μιας Τριμερούς Επιτροπής Συνεργασίας (Trilateral Cooperation Commitee) για τον συντονισμό της υποστήριξής τους στον Αγωγό Φυσικού Αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Ρώμη οι τρεις χώρες, από το έδαφος των οποίων διέρχεται ο αγωγός TAP, συμφώνησαν τις κατευθυντήριες αρχές και τους βασικούς πολιτικούς στόχους της Επιτροπής.

Η δημιουργία της Τριμερούς Επιτροπής Συνεργασίας (Trilateral Cooperation Committee) είναι η νεότερη ένδειξη εμβάθυνσης της πολιτικής στήριξης στον TAP από τις τρεις χώρες υποδοχής. Ακολουθεί την υπογραφή της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας (IGA), που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, η οποία επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση των κυβερνήσεων για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού TAP.

Μέλη της κυβέρνησης αρμόδια για την Ενέργεια και τις Εξωτερικές Υποθέσεις των τριών χωρών συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον Ασημάκη Παπαγεωργίου, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και τον Παναγιώτη Μίχαλο, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αξιολόγηση