Ανεργία, ακρίβεια και φτώχεια υπονομεύουν την ανάπτυξη στις περιφέρειες

 Ανεργία, ακρίβεια και φτώχεια υπονομεύουν την ανάπτυξη στις περιφέρειες
Ανεργία, ακρίβεια και φτώχεια υπονομεύουν τις προσπάθειες ανάπτυξης των περιφερειών, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το τμήμα στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριασμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στην έρευνα συμμετείχαν 5.840 άτομα από όλη την Ελλάδα, υπόψη των οποίων τέθηκε ένα σύνολο βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως γεωργικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες, τουριστικές δραστηριότητες, βιομηχανικές δραστηριότητες, υπηρεσίες Υγείας, νέες τεχνολογίες, εμπορικές δραστηριότητες, ναυτιλιακές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, ανάπτυξη βιοκαυσίμων και εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου.

Ερωτηθέντες για τις τρεις σημαντικότερες δραστηριότητες για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιφέρειας του καθενός, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ως πρώτη επιλογή τις υπηρεσίες Υγείας, δεύτερη τις νέες τεχνολογίες και τρίτη τις τουριστικές δραστηριότητες.

Στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει για να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας των ερωτώμενων, το 41,1% απάντησε ενίσχυση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, το 28,4% φορολογικά κίνητρα, το 13,9% αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, το 12,5% ενημέρωση ταλαντούχων νέων και το 4,1% επιμόρφωση στελεχών.

Ως οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις επιλέχθηκαν η οικονομική αβεβαιότητα, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η πρόσβαση στις τράπεζες.

Επιπλέον, το 95% υποστηρίζει ότι οι συνθήκες της τοπικής αγοράς δημιουργούν αβεβαιότητα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ το 81,5% ότι η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία στην περιοχή τους.

Παράλληλα, στοιχεία που παρουσιάστηκαν από δείγμα 103 δήμων (31,6% του συνόλου των δήμων) δείχνουν τα εξής:

-Στο ερώτημα «Όταν θέλετε να διαμορφώσετε αναπτυξιακές ενέργειες αλλά και βελτιώσεις της περιφέρειάς σας, πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή των πολιτών;», το 96.7% των δημάρχων θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των πολιτών όταν διαμορφώνουν αναπτυξιακές ενέργειες.

-Στο ερώτημα «Όταν θέλετε να διαμορφώσετε αναπτυξιακές ενέργειες αλλά και βελτιώσεις της περιφέρειάς σας, πόσο σημαντικό θεωρείται το διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς;», το 95.6% των δημάρχων θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων όταν διαμορφώνουν αναπτυξιακές ενέργειες.

-Στο ερώτημα «Όταν θέλετε να διαμορφώσετε αναπτυξιακές ενέργειες αλλά και βελτιώσεις της περιφέρειάς σας, πόσο σημαντικό θεωρείτε το διάλογο με τους επιστημονικούς φορείς;», το 95% των Δημάρχων θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των επιστημονικών φορέων όταν διαμορφώνουν αναπτυξιακές ενέργειες.

-Τέλος ένα ποσοστό πάνω από 90% απάντησαν ότι αν δεν λυθούν τα προβλήματα της ανεργίας, της ακρίβειας, της φτώχειας θεωρούν ότι η κρίση θα φέρει μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Αξιολόγηση