Στις 30 Απριλίου οι συντάξεις του ΟΓΑ

Στις 30 Απριλίου οι συντάξεις του ΟΓΑ
Την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 θα καταβληθεί η σύνταξη του μηνός Μαΐου στους συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

Οι συντάξεις θα πληρωθούν με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει οι συνταξιούχοι για την πληρωμή τους.

Αξιολόγηση