Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε έξι μήνες για τα μεγάλα έργα

Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε έξι μήνες για τα μεγάλα έργα
Σε πέντε έως έξι μήνες, από δύο έως πέντε χρόνια, περιορίζεται με υπουργική απόφαση η διάρκεια των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων έργων ή δραστηριοτήτων που έχουν δυνητικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οποία αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ, όπως μεταλλεία, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιολογικοί καθαρισμοί, λιμάνια και αυτοκινητόδρομοι. Για τα έργα με μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον η διάρκεια περιορίζεται από 4 μέχρι 5 μήνες.

Ειδικότερα, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την εξασφάλιση της διαφάνειας, υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), Ευάγγελο Λιβιεράτο και τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Σταύρο Καλαφάτη, η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011.

Μέχρι πρότινος οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου διαρκούσαν από δύο έως πέντε χρόνια, ενώ με την εν λόγω υπουργική απόφαση η διάρκεια περιορίζεται από 5 έως 6 μήνες για μεγάλα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Α1, που έχουν δυνητικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οποία αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ, όπως μεταλλεία, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιολογικοί καθαρισμοί, λιμάνια, και αυτοκινητόδρομοι.

Για τα έργα με μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, που αδειοδοτούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπως ξενοδοχειακές μονάδες κάτω των 800 κλινών ή μικρές βιομηχανίες, η διάρκεια περιορίζεται από 4 μέχρι 5 μήνες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με την υπουργική απόφαση διασφαλίζεται, επίσης, η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων και προτυποποιείται η διαδικασία, έτσι ώστε να μην υπάρχει διάχυση της ευθύνης.

Για το λόγο αυτό ορίζεται ένας υπεύθυνος για την τήρηση των προθεσμιών που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε φακέλου.

Επιπλέον, στην απόφαση περιλαμβάνονται προκαθορισμένα έντυπα για κάθε βήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ εκτιμάται ότι σε ένα χρόνο το σύστημα θα είναι πλήρως μηχανογραφημένο.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΚΑ, η τυποποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνσή της, μέσω, αφενός της διευκόλυνσης του έργου των υπηρεσιών αδειοδότησης και αφετέρου της εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας απέναντι στους επενδυτές ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης.

Αξιολόγηση