Πίεση τιμών και μείωση κόστους οι κορυφαίοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις

Πίεση τιμών και μείωση κόστους οι κορυφαίοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις
Η πίεση στις τιμές αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο που αναδεικνύουν οι επιχειρήσεις για το 2013, με τη διοίκηση να αναγνωρίζει ότι πρέπει να αναζητήσει νέους τρόπους για τη διατήρηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, την ώρα που οι ανεπτυγμένες αγορές συρρικνώνονται.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης «Business Pulse: Exploring the duel perspectives of the top 10 risks and opportunities in 2013 and beyond» της Ernst & Υoung, αυτό αντικατοπτρίζεται στη στροφή των εταιρειών προς την καινοτομία και τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Υψηλοί μισθοί και κόστη, καθώς και σημαντικές νέες ρυθμιστικές επιβαρύνσεις σε διάφορους τομείς, οδηγούν τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τη μείωση του κόστους και τη συνεπακόλουθη πίεση στα κέρδη που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Οι εταιρείες πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για το πώς θα μειώσουν το κόστος χωρίς να υποβαθμίσουν το προϊόν και το επίπεδο των υπηρεσιών τους.

Οι κίνδυνοι των αγορών αποτελούν τον τρίτο σημαντικότερο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις ενώ ακολουθούν οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι (προοπτική χαμηλότερης ή ασταθούς ανάπτυξης) στην τέταρτη θέση και οι ελλείψεις διευθυντικών στελεχών και δεξιοτήτων στην πέμπτη θέση.

Σε μακρο-επίπεδο, ο αυξανόμενος ρόλος που διαδραματίζουν οι κυβερνήσεις στις επιχειρήσεις αναφέρεται σήμερα ως ο έκτος μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γεγονός το οποίο είναι διαδεδομένη αντίληψη και στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές όπου οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν όλο και πιο ενεργό ρόλο. Η πολιτική των επιχειρήσεων έναντι των κυβερνήσεων και η διατήρηση καλών σχέσεων με αυτές, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις.

Πέραν της ανάμιξης του κράτους, το ρυθμιστικό περιβάλλον και η συμμόρφωση αναφέρονται ως ο έβδομος μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται το δημόσιο χρέος (επιπτώσεις της δημοσιονομικής λιτότητας στην κρίση χρέους).

Στην ένατη θέση βρίσκονται οι αναδυόμενες τεχνολογίες και στη δέκατη οι πολιτικές αναταραχές.

Οι δέκα κορυφαίες ευκαιρίες για το 2013

Κορυφαία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις το 2013 θεωρείται, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ernst & Υoung, η υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Για τις πολυεθνικές εταιρείες που προσπαθούν να ισορροπήσουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις βασικές αγορές με την ανάπτυξη σε νέες αγορές, η επανεξέταση από μια παγκόσμια προοπτική του κόστους και της τοποθεσίας των επιχειρήσεών τους μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, η λειτουργική ευελιξία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία. Αυτό αναδεικνύεται από τα στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ανεπτυγμένες αγορές, ως η δεύτερη μεγαλύτερη ευκαιρία.

Τρίτη μεγάλη ευκαιρία αποτελεί η καινοτομία, ιδιαίτερα στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, τόσο ως προς τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες όσο και ως προς τη λειτουργία. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές αυξάνονται με τετραπλάσιο ρυθμό από ό,τι στις ανεπτυγμένες αγορές.

Τα νέα κανάλια μάρκετινγκ που υιοθετούν οι εταιρείες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατατάσσονται ως η τέταρτη μεγαλύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.

Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η βελτίωση της υλοποίησης στρατηγικών που εμπλέκουν περισσότερες επιχειρηματικές λειτουργίες, την έκτη η επένδυση στον τομές πληροφορικής και την έβδομη η αριστεία στις σχέσεις με τους επενδυτές.

Ωστόσο, η ευρύτερη αντίληψη των επιχειρήσεων περί υπευθυνότητας στην μετά-κρίση εποχή αντικατοπτρίζεται επίσης και στη δυνατότητα αξιοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρόκειται για μια νέα "είσοδο" στη λίστα των δέκα κορυφαίων ευκαιριών η οποία κατατάσσεται στην όγδοη θέση, καθώς πολλοί θεσμικοί επενδυτές ζητούν σήμερα μεγαλύτερη διαφάνεια σε τομείς όπως τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά θέματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Παράλληλα, οι αναδυόμενες τεχνολογίες αντιμετωπίζονται και ως απειλή και εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 κορυφαίων κινδύνων, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση.

Τέλος τη δέκατη θέση καταλαμβάνει η βελτιστοποίηση και μετεγκατάσταση λειτουργιών παγκοσμίως.

Αξιολόγηση