ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% των τιμών εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% των τιμών εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αύξηση 1,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, έναντι μείωσης 3,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2013, σημείωσε μείωση 2,5%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 – Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε μείωση 4,4%, έναντι μείωσης 1,8%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 3,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2013, σημείωσε αύξηση 0,7%, ενώ δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 – Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,4%, έναντι αύξησης 7,8%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Αξιολόγηση