Στα 14,9 ευρώ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα

Στα 14,9 ευρώ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα
Πτώση 11,2% κατέγραψε το κόστος ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα την περίοδο 2008 -2012, όταν στη Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 8,7% και στην ΕΕ των «27» σημείωσε αύξηση 8,6%.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης που το κόστος ανά ώρα εργασίας μειώθηκε σο εν λόγω διάστημα. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας το κόστος ανά ώρα εργασίας ήταν 16,7 ευρώ το 2008, 17,1 ευρώ το 2009, 17 ευρώ το 2010, 16,2 ευρώ το 2011 και 14,9 ευρώ το 2012.

Το 2012, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας κόστος στη Ευρωζώνη ήταν 28 ευρώ και στην ΕΕ των «27» στα 23,4 ευρώ. Δηλαδή διπλάσιο από ότι στην Ελλάδα !

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat το ωριαίο κόστος εργασίας να κυμαίνεται από 3,7 ευρώ στην Βουλγαρία, 4,4 ευρώ στη Ρουμανία, 5,8 ευρώ στη Λιθουανία και 6 ευρώ στη Λετονία, 39 ευρώ στη Σουηδία, 38,1 ευρώ στη Δανία, 37,2 ευρώ στο Βέλγιο, 34,6 ευρώ στο Λουξεμβούργο και 34,2 ευρώ στη Γαλλία.

Το κόστος ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε την περίοδο 2008 -2012 κατά 11,2% σε μέσα επίπεδα όταν μεταξύ 2008 και 2012, το ωριαίο κόστος εργασίας στην Αυστρία αυξήθηκε κατά 15,5%, στη Σλοβακία κατά 13,8%, στη Φινλανδία κατά 13,7% και στο Βέλγιο κατά 3,1%. Η αύξηση ήταν μικρότερη στην Πορτογαλία (+0,4%) και στην Ιρλανδία (+0,8%).

Για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+42,6%) και τη Ρουμανία (+26,7%). Η μόνη μείωση του κόστους ανά ώρα εργασίας παρατηρήθηκε στη Λιθουανία (-1,4%).

Το κόστος ανά ώρα εργασίας ήταν υψηλότερο στη βιομηχανία ( 24,2 ευρώ στην ΕΕ των 27 και 30,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (23,7 ευρώ και 27,6 ευρώ αντίστοιχα) και των κατασκευών (21,0 ευρώ και 24.3 ευρώ). Στο κυρίως μη επιχειρηματικής οικονομίας (εκτός της δημόσιας διοίκησης), το κόστος εργασίας ανά ώρα ήταν 22,9 ευρώ στην ΕΕ των 27 και 27,2 ευρώ στη ζώνη του ευρώ.

Αξιολόγηση