Την Τετάρτη οι αποφάσεις στην Εθνική Τράπεζα για την αύξηση κεφαλαίου

Την Τετάρτη οι αποφάσεις στην Εθνική Τράπεζα για την αύξηση κεφαλαίου
Την Τετάρτη θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας

Στόχος είναι η πληρέστερη και επικαιροποιημένη ενημέρωση των μελών του ΔΣ σχετικά με τη στόχευση της τράπεζας να επιτύχει το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα καθώς και για τις εναλλακτικές δυνατότητες που είναι σε εξέλιξη, ώστε να μη χρειαστεί να καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αξιολόγηση