Έρευνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Έρευνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις
Ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος διαβίβασε στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Φωκίωνα Γεωργακόπουλο, την απόρρητη έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την έρευνα των αρχείων που αναφέρονται στον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Σκοπός είναι να γίνει νομική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση.

Αξιολόγηση