Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων
Πτώση κατέγραψαν το Φεβρουάριο, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το επιτοκιακό περιθώριο να υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης, στο 3,03%.

Αξιολόγηση