Απόρρητο το έργο για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Απόρρητο το έργο για τις γερμανικές αποζημιώσεις
Στα χέρια του αναπ. υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα βρίσκεται το έργο της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί για την έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορούν τις περιόδους του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Ωστόσο, το τι αναφέρεται σε αυτό δεν θα γίνει γνωστό, καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας σε έγγραφό του το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, «το έργο έχει χαρακτηριστεί απόρρητο». Το έγγραφο του κ. Σταϊκούρα διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νότη Μαριά για τις «νομικές και λοιπές ενέργειες με στόχο την είσπραξη από τη Γερμανία των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου συνολικού ποσού 162 δις ευρώ χωρίς τους τόκους».

Η Ομάδα Εργασίας που είχε συσταθεί, είχε αναλάβει το έργο συλλογής, κωδικοποίησης, καταγραφής, ταξινόμησης και προστασίας του μεγάλου παλαιού και ιστορικού αρχειακού υλικού, το οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε, ουσιαστικά και οργανωμένα, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ο κ. Σταϊκούρας, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του σχετικού αρχειακού υλικού σε χώρο του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου θα φυλάσσεται διακριτά, ταξινόμηση φακέλων του αρχείου κατά κατηγορία, ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση του καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού, και καταγραφή 761 τόμων αρχειακού υλικού.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, η Έκθεση παραδόθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Αξιολόγηση