Παρατείνονται οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές στην Κύπρο

Παρατείνονται οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές στην Κύπρο
Το τέταρτο κατά σειρά διάταγμα εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές παρατείνονται για ακόμα τρεις ημέρες.

Ειδικότερα, το διάταγμα επαναλαμβάνει τους γνωστούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ανάληψη ποσών, την κατάθεση επιταγών και όλα τα άλλα σχετικά μέτρα.

Όπως επεξηγεί ο νέος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, που υπογράφει το συγκεκριμένο διάταγμα, η έκδοσή του κρίθηκε επιβεβλημένη, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος εκροής καταθέσεων.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών διατηρείται στα 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα. Συνεχίζει να απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών και να απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας ή προς λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Με το νέο διάταγμα εξακολουθεί, επίσης, να απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο δάνειο παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013.

Αξιολόγηση