Σχέδιο 5 σημείων για τους υπαλλήλους

Σχέδιο 5 σημείων για τους υπαλλήλους
Με όχημα τους επίορκους και ακατάλληλους υπαλλήλους επιχειρεί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της τρόικας για αποχωρήσεις από το Δημόσιο εντός του 2013.

Σύμφωνα με τα «Νέα», επιταχύνοντας τις πειθαρχικές διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων σε 3.900 περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα λάβει την πίστωση χρόνου για την ποιοτική αξιολόγηση του προσωπικού, που προβλέπει το σχέδιο Μανιτάκη και όχι απλώς ποσοτική μείωση του Δημοσίου.

Στόχος είναι με την υλοποίηση των πέντε βημάτων του σχεδίου, οι επόμενες αποχωρήσεις να γίνουν το 2014 μέσα από τους 25.000 που θα υπαχθούν σταδιακά σε διαθεσιμότητα κατά το τρέχον έτος.

Τα πέντε σημεία του σχεδίου

- Σχεδιασμός νέων δομών: Θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο στόχο καλείται να επιτελέσει κάθε φορέας του Δημοσίου και στο πλαίσιο αυτό θα καθοριστεί ποιες δομές χρειάζονται. Η διαδικασία αυτή ήδη εφαρμόστηκε με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων

- Νέες θέσεις εργασίας: Βάσει των νέων οργανογραμμάτων, σε κάθε διεύθυνση, τμήμα ή άλλη δομή θα προβλεφθεί ο αριθμός των θέσεων που χρειάζονται και για κάθε θέση θα καθοριστεί συγκεκριμένο εργασιακό προφίλ και προσόντα.

- Πρώτη αξιολόγηση: Βάσει των νέων οργανογραμμάτων, θα προκύψει για παράδειγμα πως σε κάποια δομή χρειάζονται 400 θέσεις και υπάρχουν 475 δημόσιοι υπάλληλοι. Θα γίνει μία πρώτη αξιολόγηση προκειμένου να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι 75 με τα λιγότερα προσόντα ή όσοι έχουν παραπεμφθεί πειθαρχικά.

- Σταθερή αξιολόγησης: Έχουν κληθεί όλες οι υπηρεσίες να προκαθορίσουν τους στόχους, που θα επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση με δυνατότητα τριμηνιαίου επαναπροσδιορισμού.

- Καταργήσεις φορέων: Μέσα στον Απρίλιο θα προωθηθεί και η διαδικασία για τη συγχώνευση ή κατάργηση περίπου 700 φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σε αυτούς απασχολούνται 13.000 υπάλληλοι, σημαντικό μέρος των οποίων θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και εάν δεν μετακινηθεί μέσα σε ένα έτος θα αποχωρήσει οριστικά.

Αξιολόγηση