Πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο

Πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο
Πτώση 15,7% σημείωσε ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2012.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011 σημειώθηκε μείωση 9,3%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 16,2%, έναντι μείωσης 8,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 15,7%, έναντι μείωσης 10,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 16,4%, έναντι μείωσης 10,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Αξιολόγηση