Οι έλεγχοι έφεραν αποτελέσματα στην αγορά

Οι έλεγχοι έφεραν αποτελέσματα στην αγορά
Ομαλά και απρόσκοπτα πραγματοποιήθηκε φέτος η τροφοδοσία της αγοράς με νωπά προϊόντα και προϊόντα αλίευσης. Η αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών λιανικής που καταγράφηκαν οφείλεται και στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων που επετεύχθη από τον ΟΚΑΑ .

Επίσης οι εκτεταμένοι έλεγχοι από το υπουργείο Ανάπτυξης συνέβαλαν στην εξάλειψη των κρουσμάτων αισχροκέρδειας και φοροδιαφυγής. Ο ΟΚΑΑ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι τα προϊόντα που διακινούνται από την Κεντρική Αγορά των Αθηνών και τις ιχθυόσκαλες ανά την Ελλάδα, είναι απολύτως ασφαλή και ποιοτικώς ελεγμένα.

Αξιολόγηση