Μείωση τζίρου και νέων παραγγελιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Μείωση τζίρου και νέων παραγγελιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο
Μεγάλη πτώση σημείωσαν τον Ιανουάριο οι νέες παραγγελίες και ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, πτώση 9,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι μείωσης 11,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α) Στην αύξηση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς κατά 1,3% και

β) στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 18,2%.

Σε ό,τι αφορά τον τζίρο, σημείωσε μείωση 9,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι αύξησης 12,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση του τζίρου στην εγχώρια βιομηχανία τον Ιανουάριο, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α) Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων - λατομείων κατά 7,3% και

β) στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 9,9%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 20,9% και

• στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 7,9%.

Αξιολόγηση