ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 300 εκ.

ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 300 εκ.
Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, της 19ης Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013.

Αξιολόγηση