Χρονιά πτώσης για την ένδυση- κλωστοϋφαντουργία ήταν το 2012

Χρονιά πτώσης για την ένδυση- κλωστοϋφαντουργία ήταν το 2012
Συνεχίστηκε και το 2012 η πτωτική πορεία όλων των μεγεθών του κλάδου ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Ελαφρά βελτίωση της πτώσης παρατηρήθηκε στο τελευταίο τετράμηνο του έτους, ενώ η κάμψη που καταγράφηκε, ειδικά στην ένδυση, ήταν μικρότερη από εκείνη του 2011.

Υπεύθυνη για την καθοδική πορεία του κλάδου, είναι η εσωτερική αγορά καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, εξέλιξη που επηρέασε το ισοζύγιο του κλάδου με δεδομένη τη μείωση των εισαγωγών κατά 13,5%.

Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάσθηκε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος:

Η παραγωγή το 2012 κατέγραψε πτώση 13,4% (έναντι 25,4% το 2011) στην ένδυση και 20,2% (έναντι 22%) στην κλωστοϋφαντουργία.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε κάμψη 15,4% (έναντι 15,8%) στην ένδυση και 17,1% (έναντι 12,1%) στην κλωστοϋφαντουργία.

Η πτώση ήταν σαφώς μεγαλύτερη στην εγχώρια αγορά και ανήλθε σε 21,9% (έναντι 22,1%) στην ένδυση και σε 20,2% (έναντι 19,3%) στην κλωστοϋφαντουργία.

Επίσης, οι νέες παραγγελίες στην εγχώρια αγορά εμφάνισαν πτώση 22,5% (έναντι 23,1%) στην ένδυση και 20,3% (έναντι 19%) στην κλωστοϋφαντουργία.

Στις λιανικές πωλήσεις καταγράφηκε πτώση 19,7% (έναντι 19,8%) σε αξία στην ένδυση.

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 7,9% και οι εισαγωγές μείωση κατά 13,5%.

Ειδικότερα:

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 1,32 δις ευρώ έναντι 1,22 δις ευρώ το 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 73% των εξαγωγών της πρωτογενούς κλωστοϋφαντουργίας (βαμβάκι). Αντίθετα οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν κάμψη κατά 10% και ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ έναντι 552 εκατ. ευρώ το 2011. Οι εξαγωγές ένδυσης εμφάνισαν θετικά σημάδια το τελευταίο τετράμηνο του 2012. Αν δεν είχε προηγηθεί το καταστροφικό τετράμηνο του Απριλίου-Ιουνίου (εκλογές) το 2012 πιθανόν να είχε κλείσει στα ίδια ή και ελαφρώς καλύτερα επίπεδα του 2011.

Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών σημείωσαν το 2012 πτώση κατά 9,5% και ανήλθαν σε 368 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές ενδυμάτων συνεχίστηκε η πτωτική πορεία το 2012 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 1,24 δις ευρώ μειωμένη κατά 13,6%. Συνολικά την περίοδο 2008-2012 η αξία εισαγωγών σημείωσε πτώση 41% από 2,1 δις ευρώ σε 1,24 δις ευρώ.

Οι εισαγωγές στην κλωστοϋφαντουργία επίσης σημείωσαν πτώση κατά 12,9% και ανήλθαν σε 483 εκατ. ευρώ, έναντι 554 εκατ. ευρώ το 2011.

Αξιολόγηση