Ρευστότητα 17 δισ. θα χρειασθούν οι κυπριακές τράπεζες

Ρευστότητα 17 δισ. θα χρειασθούν οι κυπριακές τράπεζες
Την εκτίμηση ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα ενδέχεται να χρειασθεί ρευστότητα από την ΕΚΤ που θα ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ της χώρας για να αντιμετωπισθούν οι εκροές καταθέσεων εκφράζει σε ανάλυσή του το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF).

Το Ινστιτούτο αναφέρει πως η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup να ζητήσει την επιβολή τέλους επί των καταθέσεων είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει μεγάλες αναλήψεις καταθέσεων όταν οι τράπεζες ανοίξουν, οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ μέσα σε μια εβδομάδα μετά την επαναλειτουργία των τραπεζών.

Το IIF σημειώνει πως το κυπριακό τραπεζικό σύστημα διατηρείται στη ζωή μέσω του δανεισμού από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης (ELA) και το δίχτυ ασφαλείας της ΕΚΤ. Όπως τονίζεται από τις δύο αυτέ πηγές το ποσό της αναχρηματοδότησης το 2012 διαμορφώθηκε στα 8 δισ. ευρώ περίπου ή στο το μισό ΑΕΠ της χώρας.

Το Ινστιτούτο εκτιμά πως η ρευστότητα της ΕΚΤ για την αναχρηματοδότηση των κυπριακών τραπεζών θα είναι τουλάχιστον διπλάσια και θα αγγίξει σχεδόν 100% του ΑΕΠ (17 δισ. ευρώ), ενώ θα μπορούσε να κινηθεί και σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα αν οι αναλήψεις καταθέσεων δεν περιορισθούν γρήγορα.

Σημειώνεται πως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ετοιμάζει δυο νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος. Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά στον περιορισμό της εκροής καταθέσεων και το δεύτερο σε έκτακτα μέτρα για τις τράπεζες όπως τη δημιουργία «bridge bank» που θα αναλάβουν τα καλά στοιχεία της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τη δημιουργία «bad bank» όπου θα μεταβιβαστεί το παθητικό.

Αξιολόγηση