Μετά τις αποφάσεις στην Κύπρο οι εξελίξεις για τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα

Μετά τις αποφάσεις στην Κύπρο οι εξελίξεις για τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα
Την ύπαρξη ενδιαφέροντος εκ μέρους ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την απόκτηση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα επιβεβαίωσαν πηγές, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, το απόγευμα της Κ.Δευτέρας στο υπουργείο Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες ανακοίνωσεις θα γίνουν μετά τις αποφάσεις της κυπριακής Βουλής επί του σχετικού νομοσχεδίου που αφορά τις αποφάσεις του Eurogroup. Η Τράπεζα της Ελλάδας, στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της, θα δώσει την τελική έγκριση για τη συναλλαγή.

Στην Ελλάδα, λειτουργούν τρεις κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνική Τράπεζα) οι οποίες διαθέτουν σημαντικό δίκτυο το οποίο αριθμεί περί τα 330 υποκαταστήματα, στα οποία εργάζονται περίπου 5.000 υπάλληλοι.

Αξιολόγηση