Κανονικά συναλλαγές μέσω ΑΤΜ, καρτών στην Ελληνική

Κανονικά συναλλαγές μέσω ΑΤΜ, καρτών στην Ελληνική
Η Ελληνική Τράπεζα ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το Δίκτυο Καταστήματος Ελλάδας θα παραμείνει κλειστό στις 19 και 20 Μαρτίου 2013, λόγω του ότι οι ημέρες αυτές έχουν κηρυχθεί ως τραπεζικές αργίες.

Οι συναλλαγές μέσω των ΑΤΜ καθώς και όλες οι συναλλαγές μέσω καρτών θα εκτελούνται κανονικά.

Η Διεύθυνση της Ελληνικής σημειώνει ότι ευχαριστεί όλους "για την έμπρακτη εμπιστοσύνη και την κατανόηση που επιδεικνύουν στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε".

Αξιολόγηση