Αύξηση 3,6% της απασχόλησης στο λιανεμπόριο στο δ΄ τρίμηνο 2012

Αύξηση 3,6% της απασχόλησης στο λιανεμπόριο στο δ΄ τρίμηνο 2012
Αύξηση 3,6% κατέγραψε η απασχόληση στο λιανεμπόριο στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο λιανικό εμπόριο, του δ΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 3,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 6,4%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο λιανικό εμπόριο, του δ΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 0,5%. Ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση κατά 0,5%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 1,6%.

Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της μεταβολής των απασχολουμένων ατόμων στο λιανικό εμπόριο, ανά τρίμηνο και στην κατάρτισή του περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα (ιδιοκτήτες, συνέταιροι και μέλη των οικογενειών τους) και την ειδικότητά τους (διευθυντές, πωλητές, βοηθητικό προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή εποχικά, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.

Αξιολόγηση