Σε αρχικό στάδιο παρέμεινε η πρόταση της Fairfax για την Εθνική

Σε αρχικό στάδιο παρέμεινε η πρόταση της Fairfax για την Εθνική
Στη διευκρίνιση ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Fairfax Holdings που αφορούσε στη συμμετοχή με 1,5 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας παρέμεινε σε αρχικό στάδιο προχώρησε σήμερα η Διοίκηση της Εθνικής.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε νεώτερη ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εθνική Τράπεζα διευκρίνισε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Fairfax Holdings αφορούσε τη συμμετοχή της μέχρι του ποσού του 1,5 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

«Η προαναφερθείσα εκδήλωση ενδιαφέροντος παρέμεινε σε αρχικό στάδιο μια που απαιτούσε επί μέρους μεταβολές επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών οι οποίες, ούτως ή άλλως, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Τράπεζας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αξιολόγηση