Μείωση 1,6% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Μείωση 1,6% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο
Μείωση 1,6% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) του μηνός Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι αύξησης 8,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 2,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 7,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Αξιολόγηση